Log ind eller tilmeld dig nu.

20 millioner kroner for hvert minut 1:15

Frederikssundsvej står overfor store forandringer.
Det er nemlig sådan, at her til aften ventes et flertal i kommunens teknik- og miljøudvalg at godkende anlæggelsen af en såkaldt højklasset busløsning, der skal gøre det nemmere for bustrafikken at komme igennem Frederikssundsvej.
Projektet betyder, at Frederikssundsvej fra Nørrebro Station til Husum Torv skal ændres markant.
Der vil blive længere sammenhængende strækninger med busbaner, tilpassede lyskryds og færre stoppesteder.
Projektet vil ventes færdiggjort i 2018 og kommer til at koste 60 millioner kroner, hvis kommunens budget holder.
Til gengæld vil køretiden mellem Husum og Nørrebro Station blive reduceret med cirka tre minutter.
Som en konsekvens af planen vil der blive sløjfet 70 parkeringspladser på strækningen. Ydermere vil en del af træerne mellem Brønshøj Torv og Husum Torv blive fældet.
Endelig er det planen at etablere en såkaldt supercykelsti, så cyklisterne også kan komme hurtigere frem og tilbage mellem Brønshøj-Husum og Nørrebro.
Prisen for supercykelstien er sat til 3½ millioner kroner.
Kvalitet  
Visninger: 1297