Log ind eller tilmeld dig nu.

Ambulancen spreder smitte 2:20

Der er i øvrigt en hel anden side af transporten fra hospital til hjemmet.
Det er nemlig sådan, at en tur i en ambulance eller sygetransport kan være farligt, hvis ikke de reddere, som er ansvarlige for transporten, er opmærksomme på de bakterier, som patienterne kan bringe med sig i køretøjet.
Det er nemlig sådan, at godt ti procent af alle patienter på de danske hospitaler får en infektion i forbindelse med undersøgelser, indlæggelser og behandlinger.
Og det sker til trods for, at der netop på sygehusene og behandlingsstederne er stor opmærksomhed på smittefaren.
Men opmærksomheden er ikke altid helt i fokus, når patienterne skal køres mellem de enkelte behandlingssteder eller mellem hjemmet og sygehuset.
Her er ansvaret i hænderne på de reddere, som kører ambulancen eller sygetransporten.
Og hvis de ikke er opmærksomme, kan køretøjet faktisk blive et sted, hvorfra smitten spredes.
Derfor blev der forleden dag afholdt en større konference, hvor emnet blev drøftet.
Vi fik et interview med en af initiativtagerne til konferencen.
Kvalitet  
Visninger: 950